Про Інститут

Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка Нацiональної академiї наук України (повне найменування), IПМiц iменi Г.С.Писаренка НАН України (скорочене найменування), далi - Iнститут, є ланкою науково-дослiдної дiяльностi i органiзацiйної структури Нацiональної академiї наук України. Iнститут створений згiдно з постановою Президiї Академiї наук УРСР вiд 14 вересня 1966 року №211 на базi сектора мiцностi Інституту проблем матерiалознавства АН УРСР, функцiонує як наукова установа з 1 жовтня 1966 р. До 1991 р. iменувався як Інститут проблем мiцностi Академiї наук УРСР, з 1991 р. по 1994 р. - Iнститут проблем мiцностi Академiї наук України, з 1994 р. по 2002 р. - Iнститут проблем мiцностi Нацiональної академiї наук України; постановою Президiї НАН України вiд 23.10.2002 р. № 248 Iнституту присвоєно iм'я видатного ученого-механiка, засновника i першого директора Iнституту академiка НАН України Г.С. Писаренка.

Iнститут перебуває у складi Нацiональної академiї наук України i входить до складу Вiддiлення механiки НАН України та пiдпорядковується йому. Iнститут є державною бюджетною неприбутковою науковою установою з правами юридичної особи. У своїй дiяльностi вiн керується чинним законодавством України, Статутом та нормативними актами Нацiональної академiї наук України, Статутом iнституту. Iнститут укладає у встановленому порядку угоди i договори про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з органiзацiями, в тому числi зарубiжними й мiжнародними.

В структурі Інституту 8 наукових відділів, науково-організаційний відділ, загальноінститутська лабораторія механічних випробувань та металографічних досліджень, 3 лабораторії у складі наукових відділів. Керівниками 6 наукових відділів є доктори наук, а 2 наукові відділи, лабораторії та НОВ очолюють кандидати наук. У пiдроздiлах Iнституту на даний час працює 229 спiвробiтникiв. Наукових працівників - 117, у тому числi 3 академiки НАН України (В.Т.Трощенко, В.В.Матвєєв, В.В.Харченко), 2 члена-кореспондента НАН України (В.О.Стрижало, А.П.Зіньковський), 23 доктори, 58 кандидати наук. В аспiрантурi Інституту навчається 6 аспiрантiв.

Останні новини
Робочий візит керівництва НАН України до Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України

5 травня 2023 року президент НАН України академік Анатолій Загородній, віцепрезидент НАН України академік Вячеслав Богданов та перший заступник головного ученого секретаря НАН України Олег Кубальський відвідали Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка.

Детальніше

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України у 2023 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 № 261.

Скачати pdf

Пішов з життя Володимир Олександрович СТРИЖАЛО

Дирекція Інституту з глибоким сумом сповіщає, що 26 грудня 2022 року на 83 році пішов з життя відомий український вчений в галузі механіки деформівного твердого тіла і динаміки та міцності машин головний науковий співробітник Інституту член-кореспондент НАН України Володимир Олександрович СТРИЖАЛО.

Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким та колегам Володимира Олександровича у зв’язку з тяжкою втратою.