Про Інститут

Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка Нацiональної академiї наук України (повне найменування), IПМiц iменi Г.С.Писаренка НАН України (скорочене найменування), далi - Iнститут, є ланкою науково-дослiдної дiяльностi i органiзацiйної структури Нацiональної академiї наук України. Iнститут створений згiдно з постановою Президiї Академiї наук УРСР вiд 14 вересня 1966 року №211 на базi сектора мiцностi Інституту проблем матерiалознавства АН УРСР, функцiонує як наукова установа з 1 жовтня 1966 р. До 1991 р. iменувався як Інститут проблем мiцностi Академiї наук УРСР, з 1991 р. по 1994 р. - Iнститут проблем мiцностi Академiї наук України, з 1994 р. по 2002 р. - Iнститут проблем мiцностi Нацiональної академiї наук України; постановою Президiї НАН України вiд 23.10.2002 р. № 248 Iнституту присвоєно iм'я видатного ученого-механiка, засновника i першого директора Iнституту академiка НАН України Г.С. Писаренка.

Iнститут перебуває у складi Нацiональної академiї наук України i входить до складу Вiддiлення механiки НАН України та пiдпорядковується йому. Iнститут є державною бюджетною неприбутковою науковою установою з правами юридичної особи. У своїй дiяльностi вiн керується чинним законодавством України, Статутом та нормативними актами Нацiональної академiї наук України, Статутом iнституту. Iнститут укладає у встановленому порядку угоди i договори про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з органiзацiями, в тому числi зарубiжними й мiжнародними.

В структурі Інституту 8 наукових відділів, науково-організаційний відділ, загальноінститутська лабораторія механічних випробувань та металографічних досліджень, 3 лабораторії у складі наукових відділів. Керівниками 6 наукових відділів є доктори наук, а 2 наукові відділи, лабораторії та НОВ очолюють кандидати наук. У пiдроздiлах Iнституту на даний час працює 229 спiвробiтникiв. Наукових працівників - 117, у тому числi 3 академiки НАН України (В.Т.Трощенко, В.В.Матвєєв, В.В.Харченко), 2 члена-кореспондента НАН України (В.О.Стрижало, А.П.Зіньковський), 23 доктори, 58 кандидати наук. В аспiрантурi Інституту навчається 6 аспiрантiв.

Останні новини
Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України у 2023 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 № 261.

Скачати pdf

Пішов з життя Володимир Олександрович СТРИЖАЛО

Дирекція Інституту з глибоким сумом сповіщає, що 26 грудня 2022 року на 83 році пішов з життя відомий український вчений в галузі механіки деформівного твердого тіла і динаміки та міцності машин головний науковий співробітник Інституту член-кореспондент НАН України Володимир Олександрович СТРИЖАЛО.

Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким та колегам Володимира Олександровича у зв’язку з тяжкою втратою.

Пішов з життя Валерій Трохимович ТРОЩЕНКО

Дирекція Інституту з глибоким сумом сповіщає, що 30 листопада 2022 року на 94 році пішов з життя відомий український вчений в галузі механіки деформівного твердого тіла і динаміки та міцності машин, один з фундаторів сучасної теорії міцності матеріалів та елементів конструкцій в умовах циклічного навантаження, Почесний директор Інституту, академік НАН України Валерій Трохимович ТРОЩЕНКО.

Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким та колегам Валерія Трохимовича у зв’язку з тяжкою втратою.

Світла пам’ять про академіка НАН України Валерія Трохимовича ТРОЩЕНКА збережеться в серцях усіх, хто його знав.