Про Інститут

Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка Нацiональної академiї наук України (повне найменування), IПМiц iменi Г.С.Писаренка НАН України (скорочене найменування), далi - Iнститут, є ланкою науково-дослiдної дiяльностi i органiзацiйної структури Нацiональної академiї наук України. Iнститут створений згiдно з постановою Президiї Академiї наук УРСР вiд 14 вересня 1966 року №211 на базi сектора мiцностi Інституту проблем матерiалознавства АН УРСР, функцiонує як наукова установа з 1 жовтня 1966 р. До 1991 р. iменувався як Інститут проблем мiцностi Академiї наук УРСР, з 1991 р. по 1994 р. - Iнститут проблем мiцностi Академiї наук України, з 1994 р. по 2002 р. - Iнститут проблем мiцностi Нацiональної академiї наук України; постановою Президiї НАН України вiд 23.10.2002 р. № 248 Iнституту присвоєно iм'я видатного ученого-механiка, засновника i першого директора Iнституту академiка НАН України Г.С. Писаренка.

Iнститут перебуває у складi Нацiональної академiї наук України i входить до складу Вiддiлення механiки НАН України та пiдпорядковується йому. Iнститут є державною бюджетною неприбутковою науковою установою з правами юридичної особи. У своїй дiяльностi вiн керується чинним законодавством України, Статутом та нормативними актами Нацiональної академiї наук України, Статутом iнституту. Iнститут укладає у встановленому порядку угоди i договори про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з органiзацiями, в тому числi зарубiжними й мiжнародними.

В структурі Інституту 8 наукових відділів, науково-організаційний відділ, загальноінститутська лабораторія механічних випробувань та металографічних досліджень, 3 лабораторії у складі наукових відділів. Керівниками 6 наукових відділів є доктори наук, а 2 наукові відділи, лабораторії та НОВ очолюють кандидати наук. У пiдроздiлах Iнституту на даний час працює 229 спiвробiтникiв. Наукових працівників - 117, у тому числi 3 академiки НАН України (В.Т.Трощенко, В.В.Матвєєв, В.В.Харченко), 2 члена-кореспондента НАН України (В.О.Стрижало, А.П.Зіньковський), 23 доктори, 58 кандидати наук. В аспiрантурi Інституту навчається 6 аспiрантiв.

Останні новини
Подяки Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з нагоди Дня науки

На засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 року завідувачу відділу Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України кандидату технічних наук  Олегу Деркачу було вручено подяку Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з нагоди Дня науки.

Докладніше

Виставка-презентація наукових досягнень академічних установ

Відбулася виставка-презентація наукових досягнень академічних установ, в якій взяв участь Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України

Докладніше

Наукові повідомлення молодих учених Академії на засіданні Президії НАН України.

3 травня 2023 року під головуванням президента НАН України академіка НАН України Анатолія Загороднього відбулося чергове засідання Президії НАН України. На його початку було заслухано наукові повідомлення молодих учених Академії. З доповіддю “Розробка методів забезпечення вібраційної надійності структурно-неоднорідних механічних систем” виступив завідувач відділу Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України кандидат технічних наук Олег Деркач. Доповідь була присвячена результатам фундаментальних та прикладних досліджень динаміки і міцності композитних конструктивних елементів та робочих коліс турбомашин.

Докладніше