Про Інститут

Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка Нацiональної академiї наук України (повне найменування), IПМiц iменi Г.С.Писаренка НАН України (скорочене найменування), далi - Iнститут, є ланкою науково-дослiдної дiяльностi i органiзацiйної структури Нацiональної академiї наук України. Iнститут створений згiдно з постановою Президiї Академiї наук УРСР вiд 14 вересня 1966 року №211 на базi сектора мiцностi Інституту проблем матерiалознавства АН УРСР, функцiонує як наукова установа з 1 жовтня 1966 р. До 1991 р. iменувався як Інститут проблем мiцностi Академiї наук УРСР, з 1991 р. по 1994 р. - Iнститут проблем мiцностi Академiї наук України, з 1994 р. по 2002 р. - Iнститут проблем мiцностi Нацiональної академiї наук України; постановою Президiї НАН України вiд 23.10.2002 р. № 248 Iнституту присвоєно iм'я видатного ученого-механiка, засновника i першого директора Iнституту академiка НАН України Г.С. Писаренка.

Iнститут перебуває у складi Нацiональної академiї наук України i входить до складу Вiддiлення механiки НАН України та пiдпорядковується йому. Iнститут є державною бюджетною неприбутковою науковою установою з правами юридичної особи. У своїй дiяльностi вiн керується чинним законодавством України, Статутом та нормативними актами Нацiональної академiї наук України, Статутом iнституту. Iнститут укладає у встановленому порядку угоди i договори про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з органiзацiями, в тому числi зарубiжними й мiжнародними.

В структурі Інституту 7 наукових відділів, відділ механічних робіт і відділ науково-технічної інформації та організації наукових досліджень. Керівниками 2 наукових відділів є доктори наук, 5 наукових відділів очолюють кандидати наук. У пiдроздiлах Інституту на даний час працює 206 спiвробiтникiв. Наукових працівників – 95, у тому числі 2 академіки НАН України (В.В.Матвєєв, В.В.Харченко), 18 докторів наук, 51 кандидат наук. В аспiрантурi Інституту навчаються 2 аспiранти.

Останні новини
Вітаємо з обранням членом-кореспондентом НАН України
01.05.2024

в.о. директора Інституту ЧИРКОВА Олександра Юрійовича!

Бажаємо йому міцного здоров’я, творчого натхнення та нових звершень на благо вітчизняної науки!

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України у 2024 році
11.12.2023

Правила прийому до аспірантури та докторантури розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 № 261.

Скачати PDF

14–16 листопада 2023 року під егідою Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України проходила Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми механіки» (до 145-річчя від дня народження С.П. Тимошенка).
30.11.2023

14–16 листопада 2023 року під егідою Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України проходила Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми механіки» (до 145-річчя від дня народження С.П. Тимошенка).

До організації конференції були залучені:

- Національний комітет України з.... Читати далі