Про Інститут

Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка Нацiональної академiї наук України (повне найменування), IПМiц iменi Г.С.Писаренка НАН України (скорочене найменування), далi - Iнститут, є ланкою науково-дослiдної дiяльностi i органiзацiйної структури Нацiональної академiї наук України. Iнститут створений згiдно з постановою Президiї Академiї наук УРСР вiд 14 вересня 1966 року №211 на базi сектора мiцностi Інституту проблем матерiалознавства АН УРСР, функцiонує як наукова установа з 1 жовтня 1966 р. До 1991 р. iменувався як Інститут проблем мiцностi Академiї наук УРСР, з 1991 р. по 1994 р. - Iнститут проблем мiцностi Академiї наук України, з 1994 р. по 2002 р. - Iнститут проблем мiцностi Нацiональної академiї наук України; постановою Президiї НАН України вiд 23.10.2002 р. № 248 Iнституту присвоєно iм'я видатного ученого-механiка, засновника i першого директора Iнституту академiка НАН України Г.С. Писаренка.

Iнститут перебуває у складi Нацiональної академiї наук України i входить до складу Вiддiлення механiки НАН України та пiдпорядковується йому. Iнститут є державною бюджетною неприбутковою науковою установою з правами юридичної особи. У своїй дiяльностi вiн керується чинним законодавством України, Статутом та нормативними актами Нацiональної академiї наук України, Статутом iнституту. Iнститут укладає у встановленому порядку угоди i договори про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з органiзацiями, в тому числi зарубiжними й мiжнародними.

В структурі Інституту 7 наукових відділів, відділ механічних робіт і відділ науково-технічної інформації та організації наукових досліджень. Керівниками 2 наукових відділів є доктори наук, 5 наукових відділів очолюють кандидати наук. У пiдроздiлах Інституту на даний час працює 206 спiвробiтникiв. Наукових працівників – 95, у тому числі 2 академіки НАН України (В.В.Матвєєв, В.В.Харченко), 18 докторів наук, 51 кандидат наук. В аспiрантурi Інституту навчаються 2 аспiранти.

Останні новини
Перенесено конкурс на заміщення посади
12.07.2024

Конкурс на заміщення вакантної посади перенесено на 20 серпня 2024 року. Скачати наказ

Конкурс на заміщення вакантної посади
13.06.2024

Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка Нацiональної академiї наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника Скачати

Відзнакою НАН України «Талант, натхнення, праця» нагороджено КРАВЧУКА Андрія Васильовича
03.06.2024

Відзнакою НАН України «Талант, натхнення, праця», якою заохочуються молоді вчені за особисті здобутки – наукові праці, відкриття та винаходи, що мають важливе значення для науки і практики і свідчать про високий творчий потенціал, нагороджено старшого наукового співробітника Інституту кандидата технічних наук КРАВЧУКА Андрія Васильовича