Відділ 9. Відділ чисельних і експериментальних методів дослідження конструкційної міцності
Зав. відділу: Кондряков Євген Олександрович

Контактна інформація:
тел. +380442816355
e-mail: kondryakov@ipp.kiev.ua

Ціль підрозділу: Розвиток експериментально-розрахункових методів визначення механічних властивостей матеріалів та міцності відповідальних елементів конструкцій