Спеціалізована вчена рада

Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 25.10.2023 р. № 1309 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2023» при Інституті проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України затверджена спеціалізована вчена рада Д 26.241.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – "динаміка та міцність машин" строком на три роки.

Запрошуємо здобувачів наукових ступенів доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю подавати дисертації для захисту в спеціалізованій вченій раді Д 26.241.01. З пропозиціями необхідно звертатися до вченого секретаря ради Деркача Олега Леонідовича: телефон – 044 286 49 57.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.241.01

Голова ради:
1. Чирков Олександр Юрійович , д.т.н., старший науковий співробітник, в.о. директора, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09.

Заступник голови:
2. Писаренко Георгій Георгійович , д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09.

Вчений секретар:
3. Деркач Олег Леонідович , к.т.н., старший дослідник, завідувач відділу, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09.

Члени ради:
4. Бовсуновський Анатолій Петрович , д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , спеціальність 05.02.09.

5. Богініч Олег Євгенович, д.т.н. , старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09.

6. Кравчук Леонід Васильович , д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09.

7. Кучер Микола Кирилович , д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09.

8. Ларін Олексій Олександрович , д.т.н., професор, директор навчально-наукового Інституту комп’ютерного моделювання прикладної фізики та математики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.02.09.

9. Матвєєв Валентин Володимирович , д.т.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09.

10. Новогрудський Леонід Самуїлович , д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09.

11. Харченко Валерій Володимирович , д.т.н., професор, член президії, Президія НАН України, спеціальність 05.02.09.

12. Цибаньов Георгій Васильович , д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09.

13. Чаусов Микола Георгійович , д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 05.02.09.

14. Шульженко Микола Григорович , д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, спеціальність 05.02.09.