Про Iнститут  >    Вчена рада

Харченко Валерiй Володимирович
директор Інституту,
академік НАН України, д.т.н., проф.,
голова Вченої ради
Зiньковський Анатолiй Павлович
заступник директора Інституту з наукової роботи,
член-кореспондент НАН України,
д.т.н., проф., 
заступник голови Вченої ради
Дроздов Олександр Володимирович
заступник директора Інституту
з наукової роботи,
к.т.н., с.н.с.,
заступник голови Вченої ради
Скрипченко Володимир Iванович
вчений секретар Інституту,
к.т.н., с.н.с.,
секретар Вченої ради,
Трощенко Валерiй Трохимович
почесний директор Інституту
академік НАН України, д.т.н., проф.
Матвєєв Валентин Володимирович
академік НАН України, д.ф.-м.н., проф.,
гол.н.с.
Стрижало Володимир Олександрович
член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф.,
завідувач відділу
Буйських Констянтин Павлович
к.т.н., с.н.с.,
завідувач відділу
Долгов Микола Анатолійович
д.т.н., с.н.с.,
пров.н.с.
Кравчук Леонiд Васильович
д.т.н., проф.,
пров.н.с.
Круц Вадим Олексійович
к.т.н., с.н.с.,
с.н.с.
Кучер Микола Кирилович
д.т.н., проф.,
завідувач відділу
Ламашевський Віктор Петрович
к.т.н., с.н.с.,
с.н.с.
Лепiхiн Петро Павлович
д.ф.-м.н., проф., завідувач відділу
Матохнюк Лев Євгенович
к.т.н., с.н.с.,
завідувач відділу
Налiмов Юрiй Степанович
к.т.н., с.н.с.,
голова профкому Інституту
Новогрудський Леонід Семенович
д.т.н., с.н.с.,
пров.н.с.
Писаренко Георгiй Георгiйович
д.т.н., проф.,
завідувач відділу
Родiчев Юрiй Михайлович
к.т.н., с.н.с.,
завідувач відділу
Цибаньов Георгiй Васильович
д.т.н., с.н.с.,
завідувач відділу
Чирков Олександр Юрійович
д.т.н., с.н.с.,
пров.н.с.