Про Iнститут >    Журнал "Проблеми міцності"


Мiжнародний науково-технiчний журнал
Заснований 1969 р. Змiст >>

Імпакт фактор2017р. - 0,522
2016р. - 0,443
2015р. - 0,462
2014р. - 0,376
2013р. - 0,229
2012р.
- 0,234
Перiодичнiсть:6 номерів за рік
Мова:Українська, росiйська та англiйська; резюме на англiйськiй мовi
Iндекс:70730
ISSN0556-171X
Засновники:Нацiональна академiя наук України,
Iнститут проблем мiцностi iм. Г.С.Писаренка
НАН України
Географiя расповсюдження:Україна та бiльше ніж 20 країн свiту

• У журналі публікуються результати експериментальних і фундаментальних теоретичних наукових досліджень в області міцності матеріалів та елементів конструкцій, механіки твердого деформівного тіла.

• Журнал перекладається на англійську мову та видається в США з 1969 року видавництвом Kluwer Academіc/Plenum Publіshers за назвою "Strength of Materіals" див. вебсайт ( http://www.springerlink.com/content/0039-2316).

• Головний редактор журналу "Проблеми міцності" - академік НАН України, доктор технічних наук Валерій Володимирович Харченко.

•  Редакційна колегія:
В.В. Харченко (головний редактор), А.П. Зіньковський, Л.В. Кравчук, М.К. Кучер, П.П. Лепіхін, В.В. Матвссв, Л.Є. Матохнюк, Нао-Акі Нода, Г.Г. Писаренко, В.О. Стрижало (заст. головного редактора), В.Т. Трощенко, О.О. Хоцяновський (відп. секретар), Г.В. Цибаньов, О.Ю. Чирков

• Редакційна рада:
Ф. Берто (Італія), С. Воденічаров (Болгарія), А. Карпінтері (Італія), Дж.Д. Ландес (США), М.А. Махутов (Росія), Н.Ф. Морозов (Росія), Ю. Муракамі (Японія), Г. Плювінаж (Франція), Я. Поклуда (Чехія), Р. Сандер (Індія), С. Седмак (Сербія), Л. Тот (Угорщина)

• Редакцiя журналу "Проблеми мiцностi":
В.В. Науменко (зав. ред.-видав. відділом), Л.Б. Дідух (провідний редактор), Н.М. Шинкаренко (редактор).

Журнал "Проблеми міцності" (повна інформація)

 • Довідки по телефону:
(044) 286-56-57; факс (044) 286-16-84;
E-mail: editor@ipp.kiev.ua