Про Iнститут >    Підготовка наукових кадрів

Оголошення про захист дисертацій

Навчально-методичне забезпечення

Інформаційне забезпечення


Спецiалiзована вчена рада
Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 04.04.2018 р. № 326 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 березня 2018 року» при Інституті проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України затверджена спеціалізована вчена рада Д 26.241.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.09 - динаміка і міцність машин та 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла строком до 31 грудня 2020 року.
Запрошуємо здобувачів наукових ступенів доктора (кандидата) технічних наук за вказаними спеціальностями подавати дисертації для захисту в спеціалізованій вченій раді Д 26.241.01.
З пропозиціями необхідно звертатися до вченого секретаря ради
Чижик Ганни Василівни:
телефон – (044) 281-63-79, (044) 286-39-57.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.241.01:
Прiзвище, iм'я, по-батьковi Науковий ступiнь, вчене звання
шифр спецiальностi в радi
Голова ради
Зіньковський Анатолій Павлович
доктор технiчних наук, професор, чл.-кор. НАН України
05.02.09
Заступник голови ради
Лепiхiн Петро Павлович
доктор фiз.-мат. наук, професор
01.02.04
Учений секретар ради
Чижик Ганна Василівна
кандидат технiчних наук, старший науковий співробітник
01.02.04
Трощенко Валерiй Трохимович доктор технiчних наук, професор, академік НАН України
05.02.09
Астанiн Вячеслав Валентинович доктор технiчних наук, професор
01.02.04
Карпінос Борис Сергійович доктор технiчних наук, професор
01.02.04
Кравчук Леонід Васильович доктор технiчних наук, професор
05.02.09
Косарчук Валерій Володимирович доктор технiчних наук, професор
01.02.04
Кучер Микола Кирилович доктор технiчних наук, професор
01.02.04
Матвєєв Валентин Володимирович доктор фiз.-мат. наук, професор, академік НАН України
01.02.04
Новогрудський Леонід Самуїлович доктор технiчних наук, старший науковий співробітник
05.02.09
Пискунов Сергій Олегович доктор технiчних наук, професор
01.02.04
Писаренко Георгій Георгійович доктор технiчних наук, професор
05.02.09
Рудаков Костянтин Миколайович доктор технiчних наук, професор
01.02.04
Стрижало Володимир Олександрович доктор технiчних наук, професор, чл.-кор. НАН України
05.02.09
Харченко Валерій Володимирович доктор технiчних наук, професор, академік НАН України
05.02.09
Чаусов Микола Георгійович доктор технiчних наук, професор
01.02.04
Чирков Олександр Юрійович доктор технiчних наук, старший науковий співробітник
01.02.04
Шукаєв Сергій Миколайович доктор технiчних наук, професор
05.02.09Аспiрантура
При Інституті функціонують такі системи підготовки фахівців вищої кваліфікації:
докторантура і аспірантура

(з відривом і без відриву від виробництва)

у галузі знань 13 Механічна інженерія із спеціальності 132 Матеріалознавство (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266), спеціалізація - міцність матеріалів та конструкцій

Правила прийому

Програма вступного іспиту


Завідувач аспірантурою
Скрипченко Володимир Іванович,
кандидат технічних наук

Телефони 285-54-00, 286-67-42, 281 63 55