Оголошення про захист дисертацій

06 травня 2021 р. о 10:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 26.241.01

в Інституті проблем  міцності імені Г. С. Писаренка НАН України

(01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2; т. 285-16-87)

відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Шабетею Олександром Анатолійовичем

«Міцність елементів конструкцій з крихких матеріалів з урахуванням дефектності та швидкості навантаження»

спеціальність 05.02.09 – динаміка і міцність машин

 

Науковий керівник:

          Стрижало Володимир Олександрович член-кореспондент НАН України доктор технічних наук, завідувач відділу міцності матеріалів і елементів конструкцій при кріогенних температурах Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України

Офіційні опоненти:

Угрімов Сергій Вікторович доктор технічних наук старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу вібраційних і термоміцнісних досліджень Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Сидоренко Юрій Михайлович доктор технічних наук доцент, в.о. директора Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України

Запрошуються всі бажаючі!

Автореферат (pdf)

Дисертація (pdf)

Відгук офіційного опонента Угрімова С.В.

Відгук офіційного опонента Сидоренка Ю.М.


27 квітня 2021 р. о 10:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 26.241.01

в Інституті проблем  міцності імені Г. С. Писаренка НАН України

(01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2; т. 285-16-87)

відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Маслом Олександром Миколайовичем

«Пошкоджуваність і граничний стан металевих матеріалів в умовах пластичного деформування при різних видах механічного навантаження»

спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (технічні науки)

 

Науковий керівник:

          Харченко Валерій Володимирович академік НАН України доктор технічних наук, професор, директор Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України

Офіційні опоненти:

Чаусов Микола Георгійович доктор технічних наук професор, професор кафедри механіки Національного університету біоресурсів і природокористування України

Коваль Віктор Вікторович кандидат технічних наук, старший викладач кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Запрошуються всі бажаючі!

Автореферат (pdf)

Дисертація (pdf)

Відгук офіційного опонента Чаусова М.Г.

Відгук офіційного опонента Коваля В. В.