Вчена рада
Чирков Олександр Юрійович
д.т.н., в.о. директора Інституту голова Вченої ради
Кучер Микола Кирилович
д.т.н., пров. наук. співр. відділу, заст. голови Вченої ради
Тарасовська Світлана Олександрівна
к.т.н., в.о. уч. секретаря Інституту вчений секретар Вченої ради
Матвєєв Валентин Володимирович
акад. НАН України, гол.наук.співроб. відділу
Харченко Валерiй Володимирович
акад. НАН України, член Президії НАН України
Скрипченко Володимир Iванович
к.т.н., заст. дир-ра Інституту з наук. роботи
Котляренко Андрій Аркадійович
к.т.н., заст. дир-ра Інституту з наук. роботи
Долгов Микола Анатолійович
д.т.н., пров.наук.співроб. лабораторії
Кравчук Леонід Васильович
д.т.н., пров.наук.співроб. відділу
Налімов Юрій Степанович
к.т.н., голова профкому
Новогрудський Леонід Самуілович
д.т.н., пров.наук.співроб. відділу
Писаренко Георгій Георгійович
д.т.н., пров. наук. співр. відділу
Родічев Юрій Михайлович
к.т.н., пров. наук. співр. відділу
Савченко Кирило Валентинович
к.т.н., голова Ради молодих вчених
Цибаньов Георгій Васильович
д.т.н., пров. наук. співр. відділу